محصولات: ابعاد وان استاندارد

ابعاد وان استاندارد

نمایش همه 32 نتیجه

نمایش :
وان حمام فارس وان مدل Classic نمای جلو
23,750,000 تومان 21,375,000 تومان 10% تخفیف
(تا 2,375,000- تومان)
۷۰ × ۸۰ × ۱۸۰
وان حمام فارس وان مدل Sahand آکواریومی نمای روبرو
17,100,000 تومان 15,390,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,763,000- تومان)
۶۰ × ۸۰ × ۱۷۰
۶۰ × ۸۰ × ۱۶۰
وان حمام فارس وان مدل Diba دیبا نمای روبرو
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۸۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل Arad آراد نمای روبرو
15,600,000 تومان 14,040,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,560,000- تومان)
۶۰ × ۷۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل آدر Ador نمای روبرو
14,625,000 تومان 13,162,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,560,000- تومان)
۶۰ × ۸۰ × ۱۶۵
۶۰ × ۸۰ × ۱۵۰
وان حمام فارس وان مدل آلفا Alpha دونفره نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Alpha دونفره

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
18,825,000 تومان 16,942,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,883,000- تومان)
۶۰ × ۹۰ × ۱۹۰
وان حمام خانگی فارس وان مدل کارن Karen دونفره نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Karen دونفره

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
19,800,000 تومان 17,820,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,980,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۷۵
وان حمام خانگی فارس وان مدل سورن Soren دونفره نمای جلو
19,800,000 تومان 17,820,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,980,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۷۵
وان حمام فارس وان مدل زرین Zarin

وان حمام فارس وان مدل Zarin

5 ★
5 ★
3 Ratings
5 ★
3
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
15,075,000 تومان 13,567,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,560,000- تومان)
۶۰ × ۷۵ × ۱۶۰
۶۰ × ۷۵ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل Persian دونفره نمای روبرو
19,800,000 تومان 17,820,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,980,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۸۰
وان حمام فارس وان مدل Parto
18,825,000 تومان 16,942,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,883,000- تومان)
۷۰ × ۱۵۰ × ۱۵۰
وان حمام فارس وان مدل ساینا Saina دونفره نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Saina دونفره

4.5 ★
4.5 ★
2 Ratings
5 ★
1
4 ★
1
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
18,825,000 تومان 16,942,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,883,000- تومان)
۶۰ × ۱۱۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل آرمیتان Armitan نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Armitan

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
14,100,000 تومان 12,690,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,410,000- تومان)
۶۶ × ۷۰ × ۱۴۰
۶۶ × ۷۰ × ۱۳۰
وان حمام فارس وان مدل آرشا Arsha

وان حمام فارس وان مدل Arsha

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
14,625,000 تومان 13,162,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,560,000- تومان)
۶۰ × ۷۵ × ۱۷۰
۶۰ × ۷۰ × ۱۵۰
وان حمام فارس وان مدل Arsin آرسین نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Arsin

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
15,075,000 تومان 13,567,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,508,000- تومان)
۶۰ × ۷۰ × ۱۶۰
وان حمام فارس وان مدل Elsana السانا نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Elsana خردسال

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
11,700,000 تومان 10,530,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,170,000- تومان)
۵۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰
وان حمام فارس وان مدل تارا Tara ویژه خردسال نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Tara

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
11,700,000 تومان 10,530,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,170,000- تومان)
۵۰ × ۷۰ × ۱۲۰
وان حمام فارس وان مدل Arian

وان حمام فارس وان مدل Arian

5 ★
5 ★
3 Ratings
5 ★
3
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
14,625,000 تومان 13,162,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,463,000- تومان)
۶۰ × ۷۰ × ۱۵۰
وان حمام فارس وان مدل آرمیس Armis سکودار
14,625,000 تومان 13,162,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,463,000- تومان)
۶۰ × ۷۰ × ۱۵۰
وان حمام فارس وان مدل آرشیدا Arshida نمای جلو

وان حمام فارس وان مدل Arshida

5 ★
5 ★
4 Ratings
5 ★
4
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
15,600,000 تومان 14,040,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,560,000- تومان)
۶۰ × ۸۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل آترینا Atrina نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Atrina

4.6 ★
4.6 ★
5 Ratings
5 ★
3
4 ★
2
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۸۰ × ۱۸۰
وان حمام فارس وان مدل ویکتوریا Victoria نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Victoria

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۱۰۲ × ۱۵۵
وان حمام فارس وان مدل سیلویا Silvia نمای روبرو
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۱۰۲ × ۱۵۶
وان حمام فارس وان مدل رایان Rayan
14,100,000 تومان 12,690,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,410,000- تومان)
۴۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰
وان حمام فارس وان مدل Elmira نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Elmira

5 ★
5 ★
2 Ratings
5 ★
2
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰
وان حمام فارس وان مدل ارسطو Arastoo دونفره

وان حمام فارس وان مدل Arastoo دونفره

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
18,825,000 تومان 16,942,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,883,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل عرشیا Arshia دونفره

وان حمام فارس وان مدل Arshia دونفره

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
18,825,000 تومان 16,942,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,883,000- تومان)
۶۰ × ۱۲۰ × ۱۷۰
وان حمام فارس وان مدل اپیروس Opirous نمای روبرو

وان حمام فارس وان مدل Opirous

5 ★
5 ★
1 Rating
5 ★
1
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
16,425,000 تومان 14,782,000 تومان 10% تخفیف
(تا 1,643,000- تومان)
۶۰ × ۷۰ × ۱۷۰
موجود نیست
وان حمام فارس وان مدل تک نفره آترینا
موجود نیست
وان حمام فارس وان مدل ارسطو Arastoo دونفره

ابعاد استاندارد وان حمام یا اندازه وان حمام چقدر است؟

یکی از سوالات متداول که بسیاری از افرادی که قصد خرید وان دارند این است که ابعاد وان حمام چه مقدار است؟ یا وان استاندارد در چه ابعادی تولید می‌شود؟ پاسخ به این سوال ساده است. ابعاد استانداردی برای انتخاب وان حمام وجود ندارد. همه چیز بستگی به فضای حمام شما دارد. 

در واقع ابعاد استاندارد وان حمام بستگی به ابعاد مفید و در دسترس مکان قرارگیری آن دارد. همانطور که در مقاله راهنمای خرید جکوزی عنوان کردیم، اگر فضای مفید برای وان و جکوزی در حمام شما حداقل ۱۲۰ × ۱۷۰ سانتیمتر است، می‌توانید روی وان دونفره هم فکر کنید. وان‌های دونفره با کمتر از ۱۸۰ لیتر آب قابل استفاده هستند (متوسط مصرف آب در هر بار حمام رفتن = ۳۰۰ لیتر)، پس نگران مصرف آب نباشید. فضای بیشتر و ریلکس‌کردن دونفره بسیار لذت‌بخش خواهد بود. همچنین اگر فضای حمام شما محدودتر است و همچنان تمایل به تهیه وان و جکوزی دو نفره دارید، وان مدل Alpha با ابعاد 190 در 90 سانتیمتر برای حمام شما ایده‌آل خواهد بود.

اگر فضای حمام شما کمتر است، نگران نباشید زیرا مدل‌های یک نفره وان و جکوزی متنوعی وجود دارد که علاوه بر رعایت اصول ارگونومیک، فضای حمام شما را به طور بهینه‌ای در بر می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر بدنه تمام محصولات وان و جکوزی فارس‌وان دارای متریال مشترک هستند و تفاوت در قیمت به علت اندازه و امکانات بیشتر آن‌ها است.

اگر فضا کافی در اختیار دارید، توصیه می‌کنیم وان‌های با طول حداقل ۱۵۰ سانتیمتر به بالا را انتخاب کنید. برای یک فرد بزرگسال با میانگین قد ۱۷۰ سانتیمتر، وان با طول ۱۵۰ سانتیمتر به بالا فضای مناسبی برای دراز کشیدن در اختیارتان خواهد گذاشت. مدل‌های با طول ۱۷۰ و ۱۸۰ سانتیمتر پرمخاطب‌ترین محصولات هستند و راحتی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

اگر فضای حمام شما کوچک است، وان آرمیتان در دو ابعاد به طول ۱۳۰ و یا ۱۴۰ سانتیمتر اما با ارتفاع بیشتر نسبت بقیه محصولات تولید شده تا بزرگسالان هم امکان استفاده راحت‌تر در ابعاد کوچک را داشته باشند. آرمیتان پرمخاطب‌ترین مدل در ابعاد کوچک است.

اگر قصد خرید وان برای کودک دارید، مدل السانا با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر و مدل رایان با ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ سانتیمتر ویژه کودک طراحی شده است. از ویژگی این مدل‌ها ارتفاع کمتر آن‌هاست تا بدون نگرانی توسط کودک شما قابل استفاده باشد.

تمام مدل‌های موجود وان حمام فارس‌وان را در بالای همین صفحه ملاحظه می‌کنید. اگر هر سوالی دارید، کارشناسان واحد فروش فارس‌وان پاسخگو و راهنمای شما خواهند بود تا خریدی با نهایت رضایت را تجربه کنید.

به بالا بروید
بستن
بستن
فهرست
محصولات
0 سبد خرید
بستن

سبد خريد من

سبد خرید شما خالی است!

خرید را ادامه دهید